SIA "Intrex serviss" respektē katra indivīda, kurš apmeklē vietni, privātumu. Šī politika izklāsta informāciju, kuru SIA "Intrex serviss" var iegūt un uzglabāt, kā arī veidu, kādā šī informācija var tikt lietota. Lūdzam turpmāko izlasiet rūpīgi, lai izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā pret jūsu personas datiem un veidu, kādā mēs tos apstrādāsim.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Intrex serviss" (vienotais reģistrācijas Nr. 40103169116, juridiskā adrese: Brīvības gatve 324-2, Rīga, Latvija, LV-1006), kurai pieder internetveikals "www.intrex.lv, turpmāk – "INTREX".

INTREX kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info.intrex@inbox.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties INTREX juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

2. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

3. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

4. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

INTREX veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic INTREX, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

INTREX likumīgās intereses ir:

6. Personas datu apstrāde

7. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

INTREX neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

8. Personas datu aizsardzība

INTREX aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un INTREX saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

9. Personas datu glabāšanas ilgums

INTREX glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no INTREX pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

11. Sīkdatņu apstrāde

Sīkdatne ir informācijas rinda, kas satur tikai tekstu, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz pārlūkprogrammas sīkdatņu failu uz jūsu datora cietā diska. Tas ļauj mūsu tīmekļa vietnei atcerēties, kas jūs esat, kad ir izveidota saikne starp tīmekļa serveri un tīmekļa pārlūkprogrammu. Galvenais sīkdatnes mērķis ir identificēt lietotājus un ļaut mūsu tīmekļa serverim sniegt jums pielāgotas tīmekļa lapas, kā rezultātā SIA INTREX tīmekļa vietnes apmeklējums kļūst jums personīgāks un atbilstošāks jūsu individuālajām vajadzībām.

12. Sīkdatņu izmantošana

INTREX un mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atcerētos personas informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, programmas un tiešsaistes pakalpojumus. Tas notiek, piemēram, atceroties informāciju, ko jūs iepriekš norādījāt tīmekļa veidlapā. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

13. Trešo personu sīkdatnes

14. Sīkdatņu atļaušana un bloķēšana

15.Grozījumi Privātuma politikā

INTREX ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties INTREX tīmekļa vietnē https://www.intrex.lv/privatuma-politika.

Privātuma politika pēdējoreiz atjaunināta 2020. gada 24. novembrī